ติดต่อเรา

สำหรับลูกค้าทุกท่าน สามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งจากการเขียนผ่าน comment ของแต่ละรุ่นรถได้ หรือโทรมาสอบถามได้ที่ คุณวิศรุต เบอร์โทร. 086 894 6349, 081 466 6431 หรือส่งอีเมล์มาสอบถามได้ที่ bagsart@hotmail.com

เงื่อนไขการเช่า
1. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า ตามระยะเวลาการเช่า ณ วันที่ส่งมอบรถ
2. ผู้เช่าต้องจ่ายเงินค้ำประกันค่าความเสียหายของรถยนต์ 20,000-40,000 บาท (แล้วแต่รุ่นรถที่จะเช่า)
เงินจำนวนนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย โดยจะคืนให้ผู้เช่าในวันที่ส่งมอบรถคืน โดยไม่มีส่วนชำรุด สูญหายหรือสับเปลี่ยนของรถเช่า
3. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการรับรถ (ดังรายละเอียดด้านล่าง) ผู้เช่าต้องทำการสแกนเป็นไฟล์ ความละเอียดของไฟล์ต้องให้เห็นรูปหน้าอย่างชัดเจน ส่งมาให้ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ที่ e-mail address : bagsart@hotmail.com
และโปรดแจ้งรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและยืนยันการเช่าดังนี้

  1. ชื่อนามสกุล อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน มือถือ
  1. จังหวัดที่ต้องการใช้งาน และลักษณะการใช้งาน

กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาใบขับขี่ของคนขับ
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  1. สำเนาหนังสือจดทะเบียน
  1. แผนที่ตั้งของบริษัท หรือสถานที่รับรถ

กรณีบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาใบขับขี่ของคนขับ
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่า และคนค้ำประกัน
  1. สำเนาทะเบียนบ้านของของผู้เช่า และคนค้ำประกัน
  1. สลิปเงินเดือน
  1. แผนที่ตั้งของที่บ้าน หรือที่ทำงาน
  หมายเหตุ คนค้ำประกัน ต้องเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือเป็นข้าราชการ

วิธีการนับระยะเวลาในการเช่า
เรานับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน สำหรับการเช่ารถ